state: A

Ziekenhuis Bracops

Masterplan en realisatie van het nieuwe Joseph Bracops ziekenhuis te Anderlecht

De opdracht omvat het opmaken van een masterplanvisie op het ziekenhuiscomplex en haar site. Dit vormt de basis waarmee het ziekenhuis gefaseerd vernieuwd wordt tot een actieve, heldere en kwalitatieve speler in haar omgeving.

De realisatie van de eerste fase van het masterplan bestaat uit de bouw van een nieuwe polykliniek met hoofdingang en een medisch-technisch blok (operatiezalen en afdeling radiologie).

Dit project is een pilootproject op nationaal niveau door de zeer ver doorgedreven circulaire principes die worden gehanteerd. Voor het eerst zullen deze principes in al hun facetten toegepast worden in de bouw van een ziekenhuis. Dit gebeurt zowel op het niveau van het masterplan, het gebouw als de inrichting ervan.

Door een zeer heldere structurele en planmatige opvatting, duidelijke keuzes wat betreft levensduur van bouwcomponenten, en een zeer specifieke toepassing van technieken toont het project een zeer hoge graad van flexibiliteit en demonteerbaarheid. Zo kan het in de toekomst vlot tegemoetkomen aan nieuwe noden,  of eventueel zelfs aan een andere gebruik.  Er wordt ook ingezet op hergebruik van bouwmaterialen op de site en vanuit andere gebouwen om de impact op het milieu zo beperkt mogelijk te houden.  Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan een kwalitatieve omgeving met veel daglicht, en het creëren van een warme sfeer door het gebruik van natuurlijke en tactiele materialen zoals hout en vilt. Deze materiaalkeuze past binnen het kader van een circulaire en verantwoordelijke economie.

Het masterplan realiseert de ambitie om van het lokale ziekenhuis een sterk stedelijk en patiëntgericht ziekenhuis te maken met een doordachte medisch-technische en logistieke onderlegger.

Door het ziekenhuis te organiseren langs een publieke as die zich opent naar de omliggende buurt, wordt een ziekenhuis dat vandaag sterk op zichzelf gericht is een actieve speler die de omgeving op een positieve manier structuur geeft.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het rationaliseren van het bouwconcept. Dankzij een intelligente prefabricatie worden een grote programmatorische flexibiliteit en een korte uitvoeringstermijn mogelijk.

Een doorgedreven toepassing van circulaire principes in materiaal en ruimtegebruik, een doordacht energetisch concept en de zorg die besteed wordt aan verblijfs- en werkcomfort met veel daglicht, maken van het nieuwe ziekenhuis een humaan en deugdzaam voorbeeld van duurzame stedelijke ontwikkeling.

  • opdrachtgever Hopitaux Iris Sud
  • locatie Anderlecht
  • datum 2018 - heden
  • status bouwaanvraag/ uitvoeringsontwerp
  • ism architectuur – circulariteit: TV NU architectuuratelier – Archipelago BAEV
  • studiebureau stabiliteit: Mc²; EPB/bijzondere technieken/circulariteit: Ellyps - Matriciel; landschapsontwerp, stedenbouw en circulariteit: Buur
  • fotografie Stijn Bollaert
  • team NU Francois Gena, Nathan Heindrichs, Giulia Ciuffoletti, Garance Poëzevara, Olivier Van Calster