state: A

Ziekenhuis Bracops

Masterplan en realisatie van het nieuwe Joseph Bracops ziekenhuis te Anderlecht

De opdracht omvat het opmaken van een masterplanvisie op het ziekenhuiscomplex en haar site. Dit vormt de basis waarmee het ziekenhuis gefaseerd vernieuwd wordt tot een actieve, heldere en kwalitatieve speler in haar omgeving.

Het nieuwe ziekenhuis flankeert met haar publieke as een nieuwe groene verbindingsruimte

Het masterplan realiseert de ambitie om van het lokale ziekenhuis een sterk stedelijk en patiëntgericht ziekenhuis te maken met een doordachte medisch-technische en logistieke onderlegger.

Door het ziekenhuis te organiseren langs een publieke as die zich opent naar de omliggende buurt, wordt een ziekenhuis dat vandaag sterk op zichzelf gericht is een actieve speler die de omgeving op een positieve manier structuur geeft.

Een cafetaria wordt losgetrokken en pivoteert tussen het ziekenhuis en de omliggende publieke ruimte als sociale en mentale verankering in de buurt

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het rationaliseren van het bouwconcept. Dankzij een intelligente prefabricatie worden een grote programmatorische flexibiliteit en een korte uitvoeringstermijn mogelijk.

Een doorgedreven toepassing van circulaire principes in materiaal en ruimtegebruik, een doordacht energetisch concept en de zorg die besteed wordt aan verblijfs- en werkcomfort met veel daglicht, maken van het nieuwe ziekenhuis een humaan en deugdzaam voorbeeld van duurzame stedelijke ontwikkeling.

 

Materialenschets

 

Onderzoek gevelopbouw en materiaal
  • opdrachtgever Hopitaux Iris Sud
  • locatie Anderlecht
  • datum 2018 - heden
  • status voorontwerp
  • ism architectuur – circulariteit: TV NU architectuuratelier – Archipelago BAEV
  • studiebureau stabiliteit: Mc²; EPB/bijzondere technieken/circulariteit: Ellips - Matriciel; landschapsontwerp, stedenbouw en circulariteit: Buur
  • fotografie Stijn Bollaert
  • team Francois Gena, Nathan Heindrichs, Giulia Ciuffoletti, Garance Poëzevara, Olivier Van Calster