state: A

Woningen Neerschelde

Schakelgebouw tussen de Schelde, het Keizerpark en de woonbuurt aan de rand van Gent

De stad Gent is bezig aan een heropwaardering van Gentbrugge. Binnen deze context heeft Sogent strategisch gelegen hoekpercelen aangekocht. Het hoekgebouw dat door NU architectuuratelier werd uitgewerkt, vervolledigt de noordelijke zijde van een bouwblok. Het gebouw is een ruimtelijk baken langs de scheldearm, op het Hullebroeckplein tussen het Keizerspark en de achterliggende dense woonbuurt.

Tussen  twee  kopgebouwen liggen de privatieve terrassen die aangesloten zijn op de gemeenschappelijke circulatie. Dit poreuze middendeel wordt een verbindende buitenruimte tussen het voorliggende plein en de tuinen van het bouwblok. Door deze doorzonsituatie zijn de terrassen een meerwaarde voor zowel het plein als de kern van het bouwblok. De leefruimten in het gebouw hebben minstens drie gevels, waarvan één telkens uitgeeft op een privatief terras of tuin. Het gelijkvloerse appartement ligt een meter boven het straatniveau. Hierdoor kunnen de bewoners optimaal genieten van de omgeving en het park, zonder in te moeten boeten op privacy. De materialisatie zorgt voor een frisse injectie in een nu levendige buurt. Zo werden de fietsberging en de stedenbouwkundig opgelegde parkeerplaatsen in de plint van het gebouw opgenomen en afgewerkt met een fijn strekmetaal dat wisselende transparanties creëert.

  • opdrachtgever Sogent, privaat bouwheer
  • locatie Gent
  • datum 2019
  • status gerealiseerd
  • realisatie Bouw&Renovatie
  • studiebureau stabiliteit: Arthur de Roover, technieken: HP Engineers
  • fotografie Stijn Bollaert
  • team NU Saar Tilleman, Freek Dendooven