state: A

Kattevennen Connector

Mastervisie met inrichtingsplan en realisatie van een quickwin voor een landschappelijke connectie tussen het stadscentrum en domein Kattevennen in Genk

De stad Genk wil inzetten op een beleefbaar landschap voor haar bewoners en bezoekers en op een toekomstbestendig stadscentrum. Het landschap tussen het stadscentrum van Genk en domein Kattevennen, poort tot het Nationaal Park Hoge Kempen, bezit het potentieel om een betekenisvolle verbinding te worden die hieraan beantwoordt. Het gebied omvat vandaag o.a. het Molenvijverpark, een nat gebied in de vallei van de Dorpsbeek dat is ingericht als stadspark met aangelegde vijvercomplexen en een beboste omgeving richting Kattevennen met hoofdzakelijk dennenbos dat werd aangeplant voor de mijnactiviteit.

Door een betere afstemming op en verbinding met elkaar kunnen beide locaties versterkt worden en kan het gebied in zijn geheel aantrekkelijk en beter leesbaar worden. Met het masterplan willen we de natuurlijke ecosystemen die in dit valleilandschap aanwezig zijn, verbinden, verrijken en herstellen tot één coherent valleisysteem.

Deze ‘Connector’ zal in de toekomst mensen op een spontane manier van de stad naar het Nationaal Park leiden maar zal ook de natuur tot in de stad brengen en zo mensen en hun sport, spel, kunst en onderwijs met de natuur verbinden.

Als voorloper op de uitvoering van het masterplan ontwerpen we een quickwin die op korte termijn gerealiseerd wordt. Met deze quickwin willen we de identiteit van Kattevennen als poort tot het Nationaal Park Hoge Kempen versterken en het thema van de macro-kosmos en ruimte van de Cosmodrome (planetarium) zichtbaar en beleefbaar maken dichter bij de stad.

  • opdrachtgever Stad Genk
  • locatie Genk
  • datum 2023 - heden
  • status voorontwerp
  • ism Overlant Landschapsarchitecten