state: A

Heilig Hart

Studieopdracht voor de reconversie van het Heilig Hartplein, de Heilig Hartkerk en omgeving

De Heilig Hartkerk ligt in Sint-Amandsberg, een deelgemeente van Gent. Het projectvoorstel wil de kerk openstellen voor een breed publiek, ze seculariseren en terugbrengen tot haar essentie. Het ontwerpteam wil er een heldere, open gebouwstructuur van maken die de buurt samenbrengt en uitnodigt tot initiatief en interactie tussen de bewoners van Sint-Amandsberg.

De reactivatie en herinterpretatie van de kerk is cruciaal. We willen de kerk inzetten als open ruimte en gaan daarmee terug naar de oervorm waaruit de kerktypologie is ontstaan: de basilica romana, een overdekte markt- en ontmoetingsplaats.

De kerk als kloppend hart van de buurt

De schaal en openheid van de kerkruimte bepalen haar kracht en identiteit. De centrale open ruimte van het schip blijft bewaard als leesbare ruimte in drie beuken. De zijarmen van het transept worden dienende ruimtes, die programmatisch worden opgeladen met ateliers, workshopplekken en bergingen.

Vandaag zijn de achter- en zijgevels van de kerk dode hoeken. Door ze een nieuwe functie te geven, krijgen de randen betekenis in het stedelijk weefsel. Tegelijk worden de gevels geopend dankzij enorme poorten die opengedraaid kunnen worden, waardoor de kerk verandert in een uitnodigende, overdekte (buiten)ruimte die haar omgeving oplaadt en langs alle kanten activeert.

Het belang van een kerk blijkt ook uit haar hoogte. De mystiek van het verhevene wordt als troef van het gebouw uitgespeeld. Daarom kiezen we er resoluut voor om zowel de kerktoren als de dakverdieping te gebruiken en toegankelijk te maken.

De kerk creëert op het plein een parvis en kijkt als stedelijke tribune uit over het plein en de tuin. De vloer van de kerk loopt naadloos door naar buiten, waardoor binnen en buiten vervagen en met elkaar verbonden worden. De stedelijke markthal wordt deel van het plein, en ineens ook publiek bezit.

Een groen kerkplein

Het Heilig Hartplein wordt een echte ontmoetings- en verblijfsplek die in relatie staat tot het kerkgebouw en de omliggende huizen.

De vergroening van het plein staat voorop. De bestaande bomen zijn niet langer verstopt achter de kerk, maar worden deel van een aaneengesloten groene gordel rond het plein. De bomenmassa versterkt de focus op de kerk en het parvis en creëert tegelijkertijd nieuwe pleinwanden, waardoor de beeldkwaliteit enorm verhoogt.

Dit ontwerpconcept wil een antwoord formuleren op de vraag hoe de aanzienlijke investering in het erfgoed van een groot gebouw het beste kan renderen op lange termijn. Het concept zet de mogelijkheden van de ruimtes maximaal in en gebruikt ze zoveel mogelijk. Zo ontstaat een levendig geheel waar de buurtfuncties een plek vinden in een stimulerende onderlinge relatie.

  • opdrachtgever sogent
  • locatie Sint-Amandsberg
  • datum 2017
  • status wedstrijdvoorstel
  • ism BUUR
  • studiebureau Boydens Engineering, Util struktuurstudies, Erik Geens en ingenieursbureau France bvba