state: A

Vijvers Bellefroid

Toekomstvisie voor natuurdomein ‘De vijvers van Bellefroid’ in Leuven

‘De vijvers van Bellefroid’ vormen een kunstmatig stukje natuur van 21 ha groot rond twee oude ondiepe viskweekvijvers, nabij Leuven. Sinds begin 2020 zijn deze vijvers eigendom van de stad Leuven die het wil openstellen als natuurdomein.

Uitgangspunt van het ontwerp is om het gebied niet in te palmen als mens maar terug te geven aan de natuur. We bouwen in de eerste plaats voor de natuur, waarbij de menselijke noden ondergeschikt worden aan de natuurlijke elementen en de menselijke ingreep een positief kantelpunt vormt voor de biotoop in plaats van een degradatie ervan.

Het ontwerp bestaat uit een landschapsobservatiepunt of faunafort, een eenvoudig zes meter hoog geometrisch volume dat met rotsachtige blokken wordt opgebouwd uit lokale sedimenten met verschillende porositeit en samenstelling. Door deze variatie creëren we een nieuwe habitat voor plant en dier met broed-, schuil- en nestplaatsen voor vogels en insecten.

De buitenkant van het fort zal langzaam verweren en meer en meer tot natuur worden. Erosie is een belangrijke speler bij het creëren van een grote biodiversiteit. Aan de binnenkant, die publiek toegankelijk is, zorgt een duurzame keerwand ervoor dat de aardlagen niet eroder. Hier situeert zich een watertuin, een uitkijkpunt en een vogel hut die beschutting geven en ervoor zorgen dat de mens een niet-storende gast kan zijn in het gebied.

  • opdrachtgever Stad Leuven
  • locatie Leuven
  • datum 2022 - heden
  • status voorontwerp
  • ism Overlant landschapsarchitecten
  • studiebureau MIECO-effect, FRANCE ingenieursbureau, PLOT ruimtelijk management, Kenniscentrum TUIN+, Mouton, Timothy de Backer (geoloog)