state: A

Vaartkom

Herontwikkeling van de Vaartkom in Leuven

Het wedstrijdontwerp is een ambitieus voorstel om van de rivier de Dijle een natuurlijke openbare zwemlocatie te maken en het landschapsontwerp van de kade en het Victor Broosplein in Leuven duurzaam aan te pakken. Hiermee gaan we bewust een stap verder dan de vraag om een openbaar zwembad te ontwerpen als zelfstandig element op de Vaartkom. Onderzoek heeft aangetoond dat het realistisch is in de Dijle te zwemmen. Vandaag is dat nog met uitzondering van overstortperiodes door zware regenval, maar in de toekomst moet dat bijna altijd kunnen. We zien het project als een kans om de waterkwaliteit van de Dijle als vanzelfsprekend stadsproject naar voor te schuiven. Zo wordt er bewust gekozen voor de connectie tussen het zuiver water van de Dijle en een duurzaam en aangenaam stedelijk klimaat.

Vergroening van de oevers

Leuven werkt aan de opwaardering van de Vaartkom en transformeert het van een voormalige industriële site in een unieke plek met ruimte voor wonen, werken, cultuur, groen en sport. Het ontwerp zet in op het substantieel vergroenen van de Vaartkomoevers zodat de grootschalige ruimte rond het water tegelijkertijd park en tuin wordt. Maar liefst een halve hectare publieke ruimte wordt vergroend en onthard. Lange groene klimaatborders benadrukken de schaal en het ruimtegevoel in de Vaartkom. Tegelijkertijd vormen ze een interessant microklimaat en zorgen ze voor interessante seizoensbelevingen doorheen het jaar. Het doel is om een ruimte te ontwikkelen die voeling geeft met de biodiversiteit en het rijke leven in en rond het water.

Een waterplein

Het Victor Broosplein krijgt een dynamisch waterkarakter door een spiegelvijver en fonteinen. Het wordt een echt waterplein met trappen die leiden tot de Vaart. Tegelijkertijd is dit de plaats voor activiteiten voor de buurt en de stad Leuven.

Water is het hart van de Vaartkom en geeft in verschillende gedaantes het stedelijk leven vorm. We willen kritisch nadenken over het feit dat de Vaartkom vandaag grotendeels geprivatiseerd is met de aanwezige jachthaven, zeker omdat de boten het water lokaal vervuilen. Als de boten minder vervuilend worden, kan deze grens vervagen door het water op verschillende plekken toegankelijk te maken. Zwemmen in de vaart maakt het verhaal compleet.

  • opdrachtgever Stad Leuven
  • locatie Leuven
  • datum 2020
  • status wedstrijdvoorstel
  • ism OMGEVING, François Antoine
  • studiebureau Sweco, Sportoase, VUB, Navicula bvba
  • team NU Esmeralda Bierma, Diane Estruch