state: A

Steinerschool

Lagere school met maximale buitenruimte in een stedelijk weefsel

De buitenruimte is een belangrijke component in de ontwerpvisie. Die ruimte wordt gemaximaliseerd door de gangen en de circulatie tussen de verschillende klassen zoveel mogelijk in een buitenklimaat te houden. De buitenruimte is daardoor niet enkel een rust- of educatieve ruimte, maar wordt heel bewust ontwikkeld vanuit een evenwicht tussen gebouwd en niet-gebouwd.

De school wordt opgevat als een belangrijke speler in het stedelijk weefsel. Omgekeerd is de stad een rijke setting voor een educatieve instelling. Het geplande project bevindt zich in het midden van een bouwblok met een naar binnen gerichte setting. NU zet in op een sterke, natuurlijke omgeving met voldoende (speel)ruimte. Een stedelijke context betekent ontmoeten en het ervaren van een levendige complexiteit.

School in de wijk

Gemeenschappelijke functies zoals de opvanginfrastructuur en de agora kunnen aan externe partijen verhuurd of in bruikleen gegeven worden zonder storing van de klassen.

De voetafdruk van het gebouw is zo vormgegeven dat er een lang perspectief ontstaat met diepe dwarsperspectieven. Op die manier ontstaat een zeer ruimtelijke en gedifferentieerde buitenomgeving.

Alle collectieve functies worden op het gelijkvloers georganiseerd. Zo ontstaat een maximaal contact met de buitenruimte die gedeeltelijk en aansluitend op spontane wijze overdekt is.

De zaal of agora bevindt zich op het gelijkvloers en ontstaat door het wegnemen van aarde. Hierdoor wordt een intieme, grondgebonden ruimte gecreëerd. De zaal kan functioneren als een kleine, intieme zaal, of als een grote zaal die zich in openlucht organiseert.

De klassen, zorgklassen, therapie-, muziek- en euritmieruimte bevinden zich op niveau. Dit maakt een intiemere werking en goede concentratie mogelijk, terwijl het uitbundige leven zich op terreinniveau afspeelt.

Onderwijs gaat over samenzijn, verbinding met de andere en de gemeenschap. Het geheel is licht concaaf vormgegeven en omarmt zo de speelplaats.

De verschillende ruimten zijn met veel zorg ontworpen, waarbij er specifieke plannen ontstaan met een diversiteit aan randvoorwaarden.

  • opdrachtgever Vrije Rudolf Steinerschool, Gent
  • locatie Gent
  • datum 2019
  • status wedstrijdvoorstel
  • team NU Nathan Heindrichs, Aaron Van Acker, Sarah Callewaert, Sophia Holst