state: A

Marronniers

Een humane benadering van een beveiligd psychiatrisch verblijven in Doornik

Nadenken over een projectvoorstel voor een beveiligd psychiatrisch ziekenhuis (BPZ) confronteert je met een grote paradox in de zorgarchitectuur: hoe kan je een gesloten instelling menselijk maken?

Door intense gesprekken met verschillende experten is een genuanceerd begrip ontstaan van het forensisch traject, de beleving van de bewoners en begeleiders, maar ook van de ruimtelijke uitdagingen en mogelijkheden. Die visie gaat ervan uit dat een op rehabilitatie gerichte forensische psychiatrische behandeling alleen mogelijk is in een omgeving die op zichzelf humaan en sociaal is, zonder de persoonlijke veiligheid en de veiligheid van de samenleving in gevaar te brengen.

De interne organisatie van het BPZ in Doornik wordt gekenmerkt door een assemblage van kleinschalige eenheden of huizen die op gevarieerde manieren met elkaar verbonden zijn. De schaalverkleining maakt een maximale differentiatie van de behandelingsprogramma’s en de opeenvolging van de verschillende behandelingsfasen mogelijk.

Het voordeel van enigszins geïndividualiseerde huizen is dat de verschillende regimes en dagritmes kunnen worden georganiseerd naargelang van de pathologieën, leeftijdsgroepen en het karakter van de bewoners. Met zorg voor autonomie, oriëntatie en een sterke verbinding met buitenruimtes stellen we een humaan en kwalitatief verblijf voorop.

In het ontwerp staan de twee groepen enigszins vrijstaande eenheden parallel aan het bestaande historische gebouw dat is herbestemd tot revalidatiecentrum. Het centrum staat als een prieel midden in een open veld, op de hellingen tussen voetpaden, stallen en andere landschapselementen. Twee lange pergola’s vormen kruisvormige assen op de campus, die alle gebouwen op het terrein met elkaar verbinden. De pergola’s zijn een open structuur die de campus organiseert, het uitzicht stuurt en een schaduwrijke plek biedt om uit te rusten. De open ruimten van de campus dienen als moestuin, landbouwgrond en recreatiegebied.

Het contact met de buitenwereld is een grote uitdaging. Het voorgestelde project durft echter verder te gaan in zijn denken dan de perimeter, waarbij functies en ateliers ingeplant worden die mediëren met de omgeving en de stad Doornik.

  • opdrachtgever CRP Les Marronniers
  • locatie Doornik
  • datum 2019
  • status wedstrijdvoorstel
  • ism architecten de vylder vinck taillieu, Studio SNCDA
  • studiebureau constructivas – Linda Van Steenberge, Taktyk, Boydens engineering, Bollinger + Grohmann, Daydalos Peutz, Delta-GC, Arthur Haegeman
  • team NU Yann Courouble, Bert Stoffels, Halewijn Lievens