state: A

Kessel

Visie voor een nieuwe zorgbuurt en de nieuwbouw van een buurtzorghuis, een woonzorgcentrum en een groepszorgwoning te Kessel

De nieuwe gebouwencluster ent zich op bestaande kleine en grote assen in de dorpskern. Met ons ontwerp willen we het grootschalige programma op de beste manier inpassen in de rafelstructuur van het dorp en het dorp verbinden met het omliggend groen. Bestaande en nieuwe doorsteken, paden en steegjes verbinden de site op een vanzelfsprekende manier met het centrum van Kessel én het landschap van de beekvallei.

Het voorstel creëert een genereuze plek die ontmoetingen en activiteiten tussen de bewoners, het personeel, de bezoekers en de buurt naar ieders vermogen stimuleert. Een plaats waar iedereen zich welkom voelt.

Het project is opgevat als een doordachte schakeling van vier gebouwdelen, elk met een specifieke functie.
één van de vier is het lokaal dienstencentrum, dat bestaat als een onafhankelijk volume op de site. Dit centrum recupereert de kwalitatieve polyvalente zaal van het huidig woonzorgcentrum. Een doorgedreven renovatie moet leiden tot een nieuw open huis voor de buurt.
De drie andere gebouwen zijn bestemd voor de bewoners van de zorgbuurt. Er is het woongebouw met de leefgroepen, het centrum voor kortverblijf en dagopvang gekoppeld aan het centrale onthaal, en als derde deel is er de cafetaria met daarboven de woonzorgflats.

Deze laatste drie bouwdelen worden geclusterd en op twee manieren met elkaar verbonden, enerzijds via een wintertuin op de eerste verdieping en anderzijds via een logistieke verbinding in de kelder.
Via de wintertuin zijn de gebouwen snel en comfortabel toegankelijk voor zowel het personeel als de bewoners. De wintertuin zorgt voor een overdekte passage tussen de gebouwdelen ter hoogte van het plein. Op deze manier blijft de gebouwencluster doorwaadbaar en is het dorp nog steeds met de groene vallei verbonden via verschillende doorsteken onder de wintertuin op de site.

In het ontwerp zijn er telkens twee overhoeks gekoppelde leefgroepen. Door de opstelling kunnen twee aanpalende groepen elkaar gemakkelijk ontmoeten in drie ruime, gedeelde leefkeukens. Als hart van het woongebouw laat de leefkeuken toe om met de bewoners te koken en om kwalitatieve en spontane ontmoetingen toe te laten tussen twee groepen.

Samen vormen de vier volumes op de site een ensemble rond een voorplein, een dorps balkon naar het landschap.

De site staat op een lichte helling, en dat gebruiken we in ons voordeel voor de logistieke functies.

  • opdrachtgever vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
  • locatie Kessel
  • datum 2021 - 2026
  • status voorontwerp
  • ism Plusoffice architects, Raamwerk, Plant en Houtgoed
  • studiebureau ELD en ingenium
  • team NU Charlotte Vyncke, Timotheus De Beir, Tim Van Verdegem, Francesco Mino