state: A

Jessa ziekenhuis

Ontwerp voor een nieuw Jessa-ziekenhuis in Hasselt

Het ontwerpvoorstel vertrekt vanuit een duurzame organisatie van de site. Het combineert flexibiliteit op lange termijn met een sterke ruimtelijke structuur waarin verschillende ontwikkelingen zich kwalitatief kunnen verankeren. Het globale programma wordt gestructureerd in drie duidelijk leesbare entiteiten: het zorggebouw, het logistiek en parking-complex en de aanvullende diensten. Deze entiteiten worden door een lineaire circulatielijn voor personen en logistiek verbonden. De structurerende verbinding vormt ook de grens tussen het stedelijke en landschappelijke deel van de campus.

Het projectvoorstel zet in op een zo groot mogelijke scheiding van logistieke stromen en functies, zowel op masterplan- als op gebouwniveau.
Op masterplanniveau bevindt de opvang van gemotoriseerd verkeer zich aan de rand van de site. Vlotte en efficiënte doorstroming zorgt voor een optimale interne circulatie die bovendien omringd is door een groene en aangename parkomgeving.

De programmatorische ruggengraat van het ziekenhuis wordt gevormd door drie parallelle banden  die het plintvolume zowel in plan als in snede letterlijk doorsnijden. Het gebouw wordt met zorg voor oriëntatie helder gestructureerd in een circulatieband, een supportband en een dienstenband. De circulatieband is strategisch gelegen aan de parkzijde en brengt de massieve groenbeleving tot diep in het gebouw. De supportband bestaat uit ondersteunende functies die als een filter fungeren tussen de circulatie en de diensten.

De rationele gebouwvolumetrie laat toe het programma op efficiënte wijze in drie compacte gespecialiseerde zones te verdelen. De ambulante zone in het zuidelijk deel van het gebouw is sterk gericht op het centraal plein. Centraal bevindt zich de hot floor en in het noorden wordt de moeder en kind-zone georganiseerd.

Het voorgestelde concept maximaliseert de functionele en belevingskwaliteit voor alle gebruikersgroepen. De buitenruimte laat het landschappelijk potentieel van de site tot zijn recht komen en stelt die op een genereuze en zeer toegankelijke manier ter beschikking van zowel de directe gebruikers van het ziekenhuis, de overige functies op de site als de ruimere omgeving.
De medisch-technische zorgactiviteit is ondergebracht in een zeer efficiënt gebouw met veel aandacht voor functionaliteit, gekoppeld aan een grote belevingswaarde. De verblijfsruimte voor patiënten en bezoekers heeft zoveel mogelijk contact met de groene buitenruimte.

  • opdrachtgever Jessa Ziekenhuis
  • locatie Hasselt
  • datum 2020
  • status wedstrijdvoorstel
  • ism Polo architects, Archipelago, 1010 architecture urbanism, Ponnie Images (animatie)
  • studiebureau Jan Minne, Ingenium, Mouton, Constructivas, Greenspot
  • team NU Nathan Heindrichs, Giulia Ciuffoletti, Lucas Renson