state: A

Emiliani

Creëren van een leefplek voor 28 volwassenen met een verstandelijke beperking in een bestaande dokterswoning en de aanpalende parktuin in Zaffelare

Een belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp was de beslissing om het gevraagde programma evenwichtig op het terrein in te planten. De uitdaging was om de inplanting zo te bedenken dat ze enerzijds verbinding met de omgeving ondersteunt en anderzijds een antwoord geeft op de druk die het programma van drie woningen legt op de achtergelegen bomengroep. De bomen liepen het risico herleid te worden tot een dunne randbegroeiing, terwijl bomengroepen in Zaffelare al zeldzaam zijn. De bomen op het terrein worden in het voorstel een ruimtelijk anker voor de woningen.

Door de woning aan Oosteinde een stuk op te laden tot een woning voor 10 + 2 bewoners, die overigens opsplitsbaar is in twee woningen van 6  bewoners, geeft NU architectuuratelier de voortuin meteen een werkelijke bestemming en gebruik. De grens tussen Oosteinde en de dokterswoning wordt een verzachte overgangsruimte die het wonen verbindt met de straat en het dorp. Een potentieel dat ondersteund wordt door de inplanting van een hobbyruimte die ook gebruikt kan worden voor ontmoeting of verbindende activiteiten met omwonenden.

De maatstaf van een goed leven is het leven zoals wij dat allemaal kunnen ervaren. Voor Emiliani wil NU ruimte ontwikkelen die op zo’n eenvoudig mogelijke manier een antwoord biedt op zeer individuele behoeften en verlangens. Het is architectuur van ruimtelijke gradiënten. Schakeringen van intiem naar publiek, van geborgen naar vrij, van prikkelrijk naar prikkelarm, van rustig naar dynamisch. In deze woningen kan elke bewoner zijn plaats vinden, volgens zijn eigen stemming en karakter, of moment van de dag.

Deze variatie in karakters wordt vertaald in de buitenruimte en de ruimtelijke organisatie van de woningen. De twee woningen achteraan worden horizontaal gestapeld en schikken zich omzichtig tussen de bomen.

Door de inplanting van enkele collectieve ruimtes dichtbij een aangrenzende straat en het creëren van publieke tuinen hoopt NU een gastvrije architectuur te ontwikkelen die zich openstelt voor het dorp Zaffelare en de buurtbewoners. Een architectuur die verbindend werkt, niet alleen tussen de bewoners en het dorp, maar ook tussen de bewoners onderling.

(c) vijfde beeld: Jan Minne

  • opdrachtgever Emiliani vzw
  • locatie Zaffelare
  • datum 2021 - 2023
  • status uitvoering/werf
  • ism Jan Minne, graficus en landschapsontwerper
  • studiebureau Fraeye & Partners (stabiliteit), Boydens engineering (technieken)
  • team NU Tim Van Verdegem, Bert Stoffels, Elya Delanote, Fien Deruyter