state: A

Crematorium Zemst

Ontwerp voor een nieuw crematorium in Zemst-Eppegem

Het crematorium is een plaats die ons herinnert aan de grens van het leven.

Het vraagt een architectuur die haar eigen materiële grens voorbijgaat en betekenissen genereert. Het crematorium is geen gebouw of programma. Het is een enfilade, een script van situaties en momenten die de samensmelting zijn van een omgeving en een beleving van rouw. Dit script omvat de benadering van de plek, de crematie-rituelen, de verhouding van het crematorium tot zijn omgeving en de werking.

Binnen dit model bundelen we alle facetten die deel uitmaken van het ritueel in één hof, één kamer, één beweging: een cirkelvormige kamer die eenduidig afleesbaar is in het landschap en zich op een rustige manier inschrijft.

De kamer heeft een verstild uiterlijk. Zij is aanwezig in de omgeving en neemt haar tegelijk op in de verschillende tuinkamers. Via het columbarium, de strooiweide en de sterke zichtrelaties wordt het crematorium verankerd in de site.

De cirkelvormige kamer is samengesteld uit kleinere kamers die naargelang hun gebruik worden uitgewerkt in schaal, verhouding, ruimtelijkheid en materialisatie. Deze kamers vormen samen een labyrintische opstelling, met een mysterieuze ondoordringbaarheid, een stad. Afhankelijk van de uitvaart is er variatie mogelijk in het traject door de kamers.

Net als een kleine stad geeft de cirkelvormige kamer als architecturaal model ruimte aan de klanten, de begrafenisondernemers, het personeel en de nabestaanden die hier hun laatste groet brengen.

  • opdrachtgever Havicrem (via Open Oproep)
  • locatie Zemst-Eppegem
  • datum 2011
  • status wedstrijdvoorstel
  • ism Karel Bruylandt en Kris Coremans
  • studiebureau Henk Pijpaert engineering (ingenieur stabiliteit), COBE consultants building & engineering (ingenieur technieken)
  • team NU Freek Dendooven